Tổng hợp một số thuật ngữ Marketing (Part 1)

kiem tien tren mang thuat ngu internet marketing zpsabb99bc6 Tổng hợp một số thuật ngữ Marketing (Part 1)

Advertising – Quảng cáo

Auction-type pricing – Định giá trên cơ sở đấu giá

Benefit – Lợi ích

Brand acceptability – Sự chấp nhận đối với một thương hiệu

Brand awareness – Sự nhận biết về thương hiệu

Brand equity – Giá trị (tài chính) của thương hiệu

Brand identities – Bộ nhận diện thương hiệu

Brand loyalty – Sự trung thành với thương hiệu

Brand mark – Dấu hiệu của thương hiệu

Brand name – Tên nhãn hàng/tên thương hiệu

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>