Ngữ Pháp Tiếng Anh

Cấu trúc , mẫu câu đặt biệt trong tiếng Anh giao tiếp

Tiếng Anh giao tiếp thường có những cấu trúc, mẫu câu rất đặc biệt. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu 1 số cấu trúc tiếng Anh giao tiếp nào: Những cấu trúc tiếng Anh giao tiếp thông dụng. ◕ To be/get Used to + V-ing (quen làm gì) Ví dụ: I am used to more »

Cấu trúc câu cảm thán bày tỏ cảm xúc trong tiếng Anh

Câu cảm thán giúp bày tỏ cảm xúc vui, buồn, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên… Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh có rất nhiều loại khác nhau. Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng Anh Câu cảm thán (exclamative sentence) – Câu cảm thán là câu diễn tả một cảm giác more »

Những âm câm phổ biến trong Tiếng Anh

Tiếng Anh có quy tắc về việc sử dụng a, an đó là a sẽ đứng trước các danh từ bắt đầu bẳng phụ âm còn an sẽ đứng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm nhưng tại sao lại là an hour chứ không phải là a hour ? Đây là âm more »

Mẫu câu để liên kết các ý tưởng, luận điểm với nhau

Những mẫu câu sau đây sẽ giúp bạn liên kết các ý tưởng, các luận điểm trong phần trình bày của mình. Đồng thời nó cũng giúp người nghe dễ dàng nắm bắt cấu trúc ý tưởng của bạn.   Introducing your first point – To start with, then I’d like to consider … – more »

Một số cấu trúc cầu khiến cần biết trong tiếng Anh

1. To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khiến ai, bảo ai làm gì Eg: I’ll have Peter fix my car. Eg: I’ll get Peter to fix my car. 2. To have/to get sth done = làm một việc gì bằng cách thuê người khác Eg: I more »

Những trường hợp không nên sử dụng “which”

1. Phía trước là “all, little, much, few, everything, none ” thì dùng “that” mà không dùng “which”. – There are few books that you can read in this book store. Có một vài cuốn sách mà bạn có thể đọc ở tiệm sách này. 2. Từ được thay thế phía trước vừa có người more »

Cách sử dụng tân ngữ trực tiếp và gián tiếp

* Đầu tiên mình nói qua về “thế nào là Tân ngữ?” nhé: Tân ngữ là từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng bị tác động bởi chủ ngữ. Ví dụ: I kiss you —> You ở đây là tân ngữ, bị tác động (kiss) bởi chủ ngữ (I). * Có 2 loại tân ngữ more »

Cách sử dụng từ “NEED” chuẩn xác

Từ này đặc biệt hơn các từ khác ở chỗ, nó có thể đảm nhiệm 2 chức năng: _ Làm ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT. _ Làm ĐỘNG TỪ THƯỜNG. 1. NEED chỉ đóng vai trò là ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT ở trong CÂU NGHI VẤN hoặc CÂU PHỦ ĐỊNH hoặc có từ chỉ nghĩa phủ more »