Be economical with the truth – Sự dối trá, lừa lọc

pinocchio Be economical with the truth – Sự dối trá, lừa lọc

 Để nói một cách tế nhị về việc nói dối của một ai đó chúng ta có thể sử dụng cụm từ “to be economical with the truth” (tiết kiệm sự thật)

Ví dụ:

Our boss is known for being economical with the truth  
Ông chủ của chúng tôi được biết đến như một người “tiết kiệm sự thật”.

(Thay vì cách nói “Ông chủ của chúng tôi là một kẻ dối trá” – nghe sẽ rất thô, nhất là khi nói về vấn đề nhạy cảm – có thể dẫn đến ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp)

* Lưu ý:
_ to be economical   là “thận trọng trong việc tiêu tiền, tiết kiệm” chứ không phải là “thuộc về kinh tế” economic   . Hai từ này rất dễ nhầm.

Ví dụ:
Going to work by bus is economical but dangerous  
Đi làm bằng xe buýt thì tiết kiệm như lại rất nguy hiểm.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>