10 cách giúp bạn nói về công việc bản thân

136653 004 E2E9D001 10 cách giúp bạn nói về công việc bản thân

Giả như bạn là một thợ cắt tóc. Bạn sẽ nói công việc của bạn với mọi người thế nào? Sau đây là những cách thông dụng:

1. I’m a hairdresser.  

2. I’m in hairdressing.  

3. I work as a hairdresser.  

4. I’m a professional hairdresser.  

5. I do a bit of hairdressing.  

6. I’m in the hairdressing business.  

7. I cut hair (for a living).  

8. I work for a hairdresser’s.  

9. My day job is hairdressing.  

10. I earn my living as a hairdresser.  

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>